» SAFE » Page 2

9 პორტიანი NVR ჩამწერი, N42S2K-091

Safe კოდი: N42S2K-091
299 ლარი

32 პორტიანი NVR ჩამწერი, N42M-322

Safe კოდი: N42M-322
430 ლარი

16 პორტიანი NVR ჩამწერი, NXM-162

Safe კოდი: NXM-162
250 ლარი

8 პორტიანი NVR ჩამწერი, N42S-081

Safe კოდი: N42S-081
150 160 ლარი
Sale

16 პორტიანი XVR ჰიბრიდული ჩამწერი

Safe კოდი: 2KL26-162
600 700 ლარი
Sale

16 პორტიანი XVR ჰიბრიდული ჩამწერი

Safe კოდი: X48-162
375 ლარი

2 მეგაპიქსელიანი IPO0420X20-IRAL PTZ

Safe კოდი: IPO0420X20-IRAL
1755 ლარი

2 მეგაპიქსელიანი APO0620X18-IRAL-S PTZ

Safe კოდი: APO0620X18-IRAL-S
1395 ლარი

2 MP, სამეთვალყურეო კამერა IPO0720X10-IRAL-S

Safe კოდი: IPO0720X10-IRAL-S
575 ლარი

2 MP, 30Q IP PTZ ე,წ, 'ძიძა" კამერა (შავი)

180 ლარი