1.0MP, IP, PTZ, ე,წ, 'ძიძა" კამერა IPI0510-IRL C

Safe კოდი: IPI0510-IRL C
130 ლარი

2 MP, სამეთვალყურეო კამერა IBO0220-IRSL

Safe კოდი: IBO0220-IRSL
165 ლარი

2 MP, სამეთვალყურეო კამერა IBO0120-IRL-S

Safe კოდი: IBO0120-IRL-S
120 ლარი

2 MP, სამეთვალყურეო კამერა IDI0520-IRSL

Safe კოდი: IDI0520-IRSL
125 ლარი

1 MP, სამეთვალყურეო კამერა IBO0710-IRAL

Safe კოდი: IBO0710-IRAL
100 ლარი

1.3 MP, სამეთვალყურეო კამერა IDI0513-IRSL-S

Safe კოდი: IDI0513-IRSL-S
110 ლარი

2 MP, სამეთვალყურეო კამერა ABO0420VAFS-IRL

Safe კოდი: ABO0840-IRLD
150 ლარი

4 MP, სამეთვალყურეო კამერა ABO0840-IRLD

Safe კოდი: ABO0840-IRLD
150 ლარი

4 MP, სამეთვალყურეო კამერა ADI0540-IRSL

Safe კოდი: ADI0540-IRSL
130 ლარი

2 MP, სამეთვალყურეო კამერა ABO0120-IRL

Safe კოდი: ABO0120-IRL
80 ლარი